Direct ondersteuning nodig? 085 902 69 31

Yesels ict laptops administratief ondersteuner gelderland reclamebureau creatiecabine
Privacyverklaring

Privacyverklaring Minis Administratie

Els Minis van Minis Administratie, gevestigd aan Akkersestraat 21 te Ophemert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Els Minis
Akkersestraat 21
4061 BG Ophemert
085-9026931

Persoonsgegevens die Minis Administratie verwerkt

Minis Administratie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan mij verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Minis Administratie verwerkt

Minis Administratie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • geslacht;
 • burgerservicenummer (BSN);
 • belastingtechnische & financiële gegevens (zoals bankrekeningnummer).

De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht mij om de identiteit van de klant vast te stellen en een bewijs daarvan te bewaren d.m.v. kopie identiteitsbewijs.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als je ervan overtuigd bent dat Minis Administratie zonder toestemming toch persoonlijke gegevens over een minderjarige heeft verzameld, neem dan contact op met els@minisadministratie.nl, dan verwijder ik deze informatie per direct. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Minis Administratie persoonsgegevens

 • om financiële en belastingtechnische diensten uit te kunnen voeren
 • je te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren of naar aanleiding van het contactformulier
 • indien ik wettelijk verplicht ben persoonsgegevens te verwerken, zoals gegevens die ik nodig heb voor jouw belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Minis Administratie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang bewaart Minis Administratie persoonsgegevens

Minis Administratie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Minis Administratie hanteert voor de volgende gegevens de wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst van 7 jaar:

 • personalia;
 • adres;
 • BSN nummer;
 • financiële gegevens.

Indien je klant af bent, zal ik alle gegevens die in mijn bezit zijn aan je overdragen. Minis Administratie sluit zodoende het dossier en verwijdert alle gevoelige personalia.

Delen van persoonsgegevens met derden

Minis Administratie deelt je persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk aan Belastingdienst en leverancier boekhoudprogramma. Met bedrijven die je gegevens verwerken, maak ik afspraken om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Daarnaast verstrekt Minis Administratie persoonsgegevens aan andere derden uitsluitend met jouw nadrukkelijke toestemming. 

Cookies

Minis Administratie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Minis Administratie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar els@minisadministratie.nl.

Het is belangrijk dat je je kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jou zijn. Stuur daarom een kopie legitimatiebewijs mee. Hierbij kun je de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort en het paspoortnummer zwart maken ter bescherming van je privacy. Minis Administratie reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op je verzoek.

Minis Administratie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Ik hoop echter dat je eerst met mij contact opneemt om te kijken of we er samen uit kunnen komen. 

Hoe Minis Administratie persoonsgegevens beveiligt

Minis Administratie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.  Als je de indruk hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met els@minisadministratie.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Minis Administratie behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

De huidige versie is 20240505